Wat we doen

PPP-zorg in 1,5 minuut
Merkbaar positieve ervaringen

Tevoorschijn luisteren

Positieve ervaringen van zorggevers en zorgontvangers.

Onze missie als PPP-Zorg is het bevorderen van positieve ervaringen van zorggevers en zorgontvangers, merkbaar en meetbaar.
Want zij zijn waar de hele zorg om draait.

De centrale vragen voor de zorg: hoe te bereiken dat werken in de zorg weer aantrekkelijk wordt, cliënten de zorg kunnen vertrouwen en de ondersteunende systemen ook daadwerkelijk ondersteunen bij de zorguitoefening?  

Wij geloven in de eigen kracht van de zorgverleners. Zij worden maximaal op de proef gesteld door arbeidstekorten, hoog ziekteverzuim en verloop, regeldruk en administratieve last.  

Wat ons betreft zijn zij degenen die in multidisciplinair verband en met cliënten gezamenlijk bepalen wat er nodig is om echt goede zorg te kunnen verlenen en met plezier te kunnen werken.

Dus dit luisteren wij  tevoorschijn in dialogen.  

20230622 Praatplaat Merkbare positieve ervaringen(2)
Inzicht krijgen in ervaring van zorgvragers én medewerkers

Digitaal ervaringen uitvragen

PPP-zorg werkt met de intuïtieve software van Enalyzer.  

De software is geschikt voor alle soorten enquêtes in uw organisatie: kleine doelgerichte vragen, jaarlijks terugkerende onderzoeken, zoals CTO, MTO verplichte vragenlijsten (bijvoorbeeld PREM) en vragenlijsten voor onderzoeksdoeleinden. 

PPP-zorg is preferred provider van Enalyzer software in de zorg en welzijn sector in Nederland.
PPP-zorg biedt Nederlandstalig, deskundige en ervaren software support en is 5 dagen in de week beschikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur.
 

Geïnteresseerd in wat Enalyzer en PPP-zorg voor uw organisatie kunnen betekenen? 

Mail ons: info@ppp-zorg.nl 

Of bel ons: 085 066 0296. 

 

20230719 Praatplaat Digitaal ervaringen uitvragen(1)
Het nieuwe veiligheidsdenken

Als het mis is gegaan

De nieuwe aanpak bij incidenten & calamiteiten

Het nieuwe veiligheidsdenken stelt de dagelijkse lokale realiteit centraal. Elke dag lukt het zorgverleners weer om voldoende veilige zorg te leveren, slechts heel soms gaat het mis. Dan is het in de eerste plaats van belang om structureel aandacht te besteden aan mentaal herstel van de betrokken cliënten, naasten en medewerkers. Dit heeft regie nodig, want nu is het vaak zo dat dit ad hoc door allerlei verschillende mensen gebeurt, wat ongetwijfeld goed bedoeld is, zonder dat goed in beeld is wat een betrokkene echt nodig heeft.

Daarnaast is in het nieuwe veiligheidsdenken geen plaats meer voor het oorzaak-gevolg denken, waarbij centraal staat wie, wat, die ene keer fout heeft gedaan of waarom het fout is gegaan. In plaats daarvan brengen we de relevante werkprocessen in beeld voor de calamiteit en bespreken we deze met alle betrokken disciplines in een luisterdialoog: hoe verloopt dit nu normaal gesproken iedere dag, wat vinden jullie goed gaan en wat kan beter volgens jullie?

Gezamenlijk bedenken deelnemers oplossingen voor zaken die beter of handiger kunnen in de praktijk. Het gaat er om hoe zorggevers zo goed mogelijk ondersteund kunnen worden in hun dagelijkse werk. Met micro experimenten kunnen betrokken medewerkers de gevonden oplossingen daarna meteen uittesten in de praktijk

PPP-Zorg begeleidde in 2023 en 2024 als eerste onafhankelijke organisatie meerdere meldingsplichtige calamiteiten trajecten in opdracht van GGZ en VVT instellingen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) accepteerde alle reflecties en verslagen als voldoende afgehandeld. Wij betrokken de IGJ meermaals bij de evaluatie van het traject, waaruit blijkt dat inspecteurs in toenemende mate deze nieuwe methodiek willen omarmen.

20230719 Praatplaat Als het mis is gegaan(1)

Medezeggenschap Cliëntenraden

De bedoeling van de cliëntenraad is de stem van cliënten, bewoners en patiënten horen en laten horen. Wat kan jij als cliëntenraad bieden aan jouw organisatie? Hoe ga je het gesprek aan met je achterban, de raad van bestuur of met elkaar?

Een proactieve meewerkende cliëntenraad biedt de organisatie veel kansen. Hoe ga je als organisatie de open dialoog aan met je cliëntenraad? Hoe stem je af wat je van elkaar mag verwachten?

Ook leven vele vragen als het gaat om de rechten en plichten van de Cliëntenraden vanuit de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorg). PPP-Zorg, partner van NCZ, helpt u graag de kansen te vinden en pakken. Wij doen dit door:

– Organiseren van waardevolle dialogen tussen cliëntenraad en bestuur
– Achterban raadplegen en informeren
– Bepalen waar leg je focus op, waar heb je inspraak over

– Duidelijk maken wat de rol van de cliëntenraad is bij kwaliteitsbeleid
– Bewaken van de belastbaarheid cliëntenraad leden

Meer informatie over wat PPP-zorg voor uw cliëntenraad kan betekenen?
Mail ons: info@ppp-zorg.nl
Of bel ons: 085 066 0296

20230622 Praatplaat Medezeggenschap cliëntenraden(1)
Teams helpen ontwikkelen

Teamontwikkeling

Luister naar wat er gezegd wordt, hoor wat er niet gezegd wordt. 

Teams hebben ruimte nodig om binnen de, soms pittige, omstandigheden te kunnen werken aan positieve ervaringen. PPP legt de regie bij het team zelf om kwaliteitsverbetering met hun eigen teamontwikkeling te combineren.

Hoe beter het team functioneert, hoe beter de zorg. Het goed functioneren als team, dat steeds wisselt van samenstelling, is een enorme uitdaging. De kracht zit in het team zelf en de wijze waarop de leidinggevende dit begeleidt. Onze ervaren coaches van PPP-Zorg trainen en begeleiden teams en interne (bege)leiders in het versterken van de teams en verbeteren van de kwaliteit van zorg.

PPP-Zorg werkt op maat en helpt zo ieder team op elk niveau in de organisatie om een verbeterproces in gang te zetten. Met onze kort-cyclische methodieken maken wij het verbeterproces onderdeel van de dagelijkse praktijk en ontwikkelen wij teams op een duurzame manier.

Praatplaat Teamontwikkeling
Alles wat aandacht krijgt, groeit. 

Persoonlijke ontwikkeling

De volgende stap in persoonlijke ontwikkeling 

Verbeteren en dus veranderen is niet zomaar eenvoudig. Soms zitten bepaalde gewoontes, werkwijzen en gedragspatronen behoorlijk diep geworteld in je team of persoon. Dan kan het heel verfrissend en verrijkend zijn om een ervaren PPP coach mee te laten kijken binnen het team en tijdens het werk te observeren en tips te geven.  Dit noemen we ‘coaching on the job’. In intervisie bijeenkomsten bespreek je met een groep collega’s, van binnen of buiten je team problemen waar je tegenaan loopt bij o.a. het kort cyclisch verbeteren, of zaken die spelen in de teamdynamiek. PPP-Zorg heeft een korte en krachtige intervisie aanpak en begeleiden het proces. En een aantal van onze coaches zijn gecertificeerd als persoonlijk begeleider. Zij kunnen in een 1:1 traject aan de hand van verschillende methoden mensen tot inzichten brengen die ze weer een stapje verder helpen in hun functioneren en leven.

 

20230719 Praatplaat Persoonlijke Ontwikkeling(1)