Medezeggenschap cliëntenraden

Luisteren inzetten voor het verbeteren van zorg

NCZ doet er alles aan om cliëntenraden in de zorg te ondersteunen, mede daarom werkt PPP-Zorg samen met NCZ.

NCZ en PPP-Zorg streven naar waardevolle zorg. PPP-Zorg haalt ervaringen op over ontvangen en geleverde zorg en gaat daarover met elkaar de dialoog aan. PPP-Zorg heeft methodieken die cliëntenraden en zorgorganisaties helpen te achterhalen wat mensen echt bezighoudt en hoe hun verblijf en de zorg verbeterd kan worden. Vervolgens helpen we hoe je verbeterpunten met zorgmedewerkers en de raad van bestuur kan bespreken, om te zorgen dat er ook daadwerkelijk iets veranderd.

Fase 1 Voorbereiding(4)
Organiseren van waardevolle dialogen

Als cliëntenraad wil je de stem van cliënten, bewoners en patiënten horen en laten horen. Wat vinden de mensen die jij vertegenwoordigt van hun dagelijkse zorg- en leefomgeving? Luisteren is de belangrijkste voorwaarde om belangen goed te kunnen behartigen.

Ga je met cliënten, naasten, vrijwilligers of zorgmedewerkers over een onderwerp aan de praat, dan beland je al snel in een discussie. En dat terwijl iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft: goede zorg en prettig wonen. PPP-Zorg helpt elkaar de ruimte te geven en ieders stem te horen via luisterdialogen.

Tijdens een luisterdialoog zorgt PPP-Zorg dat men naar elkaar luistert en dat iedereen kan zeggen wat er gezegd mag worden. Op deze manier wordt datgene ‘tevoorschijn geluisterd’ wat er echt toe doet.

Website medezeggenschap cliëntenraden tafel(2)
Achterban raadplegen en informeren

Als cliëntenraad wil je de belangen behartigen van de mensen die jij vertegenwoordigt. De vraag is dan hoe kom je erachter wat deze belangen zijn? PPP-Zorg biedt meerdere mogelijkheden, waaronder het digitaal uitvragen van ervaringen.

PPP-Zorg helpt bij het ophalen van deze ervaringen, zoals de continue wisselende gezichten in de zorg, de maaltijden, de aangeboden activiteiten en de schoonmaak of hygiëne.
Vervolgens helpen we deze resultaten om te zetten naar acties of een advies.

Website medezeggenschap cliëntenraden trainingen(3)
De rol van de cliëntenraad op kwaliteit van zorg

De blik van de organisatie op kwaliteit van zorg is gefocust op het voldoen aan richtlijnen en protocollen. Anders gezegd het dubbel aftekenen van medicatie, het op tijd verlenen van ADL-zorg en …

Als cliëntenraad heb je een unieke positie en een andere perspectief op de betekenis van kwaliteit van zorg. Kwaliteit van zorg betekent kwaliteit van leven:

– Wordt ik gezien en gehoord door de mensen die voor mij zorgen?
– Heb ik zelf invloed op mijn zorg?
– Durf ik eerlijk te zeggen wat ik liever anders wil?

De cliëntenraad heeft ook een rol op kwaliteit van zorg als het mis is gegaan. PPP-Zorg helpt het perspectief van de cliënten te betrekken bij het samen leren in de organisatie.

Website medezeggenschap cliëntenraden puzzelstukjes
Bepaal je focus

Waar heb je binnen jouw cliëntenraad invloed op?
Waar wordt je als cliëntenraad bij betrokken?

In de praktijk worden dat cliëntenraden veel betrokken bij de bedrijfsvoering van de organisatie. Dit resulteert in het lezen van grote documenten, het bestuderen van de jaarrekening en …
De invloed van jouw cliëntenraad op veel processen is vrij klein ondanks de wettelijke kaders.

PPP-Zorg helpt jouw cliëntenraad de balans tussen betrokkenheid en invloed te vinden. De juiste balans helpt de focus te bepalen van de onderwerpen die ertoe doen.

Website medezeggenschap cliëntenraden trainingen(4)
Belastbaarheid van cliëntenraden

Een cliëntenraad kent zelf ook de nodige uitdagingen.
Hoe krijg je goede leden, hoe werk je goed samen, hoe raadpleeg je de achterban, hoe bewaak je je eigen rol en belastbaarheid?
Waar richt je je op, hoe stel je prioriteiten?
Wij maken op basis van de ervaringen en vraag een training op maat. Ook nu wordt uitgegaan van de verbeterkracht die in het team aanwezig is.

Wij realiseren ons dat je voor veel onderwerpen het management nodig hebt. Daarom verzorgen we ook trainingen waarbij cliëntenraden in hun kracht worden gezet om serieus genomen te worden in communicatie met het management. En bieden train de trainerscursussen (ook voor zorgmedewerkers) zodat binnen de organisatie zelf luisterdialogen opgezet worden.

Website medezeggenschap cliëntenraden potloden