Tevoorschijn luisteren

Merkbaar positieve ervaringen

Missie

Onze missie als PPP-Zorg is het bevorderen van positieve ervaringen van zorggevers en zorgontvangers, merkbaar en meetbaar Want zij zijn waar de hele zorg om draait.

De centrale vragen waar de zorg voor staat: hoe te bereiken dat werken in de zorg weer aantrekkelijk wordt, cliënten de zorg kunnen vertrouwen en de ondersteunende systemen ook daadwerkelijk ondersteunen bij de zorguitoefening?  

Wij geloven in de kracht van de zorgverleners zelf. Zij worden momenteel maximaal op de proef gesteld door arbeidstekorten, hoog ziekteverzuim en verloop, regeldruk en administratieve last.  

Wat ons betreft zijn zij degenen die in multidisciplinair verband en met cliënten gezamenlijk bepalen wat er nodig is om echt goede zorg te kunnen verlenen en met plezier te kunnen werken. Dus dat luisteren wij tevoorschijn in onze dialogen.  

 

De luisterdialoog

Geen discussies, geen klaaguurtjes, geen polarisaties, maar eerlijke dialogen, waarin ieders ervaring telt en serieus genomen wordt. Ervaren onafhankelijke procesbegeleiding is belangrijk zodat deelnemers zich veilig en vrij voelen om open en eerlijk persoonlijke ervaringen vanuit de dagelijkse realiteit te delen. Het gesprek over wat goed gaat en wat beter kan. Zowel qua werkprocessen, samenwerking als gedrag. Het geeft elkaar inzicht en begrip in elkaars omstandigheden en leidt vaak tot een bredere kijk op de zaken dan daarvoor.  

Deze ‘luisterdialogen’ kunnen in allerlei combinaties worden georganiseerd, voor patiënten, cliënten en/of naasten en/of medewerkers van 1 of meerdere teams, of combinaties hiervan. Uit onze ervaring blijkt dat juist het deelnemen van ondersteunende diensten heel waardevol is. Zo hoort iedereen uit eerste hand wat belangrijk is voor zorgontvangers en zorggevers. PPP-zorg heeft hier velerlei werkvormen toe ontwikkeld. PPP-zorg geeft ook trainingen in deze procesbegeleiding, zodat de zorgorganisatie er zelf mee verder kan gaan

Voor een luisterdialoog kan een thema worden gekozen, of worden de kernwaarden van de organisatie als uitgangspunt genomen. Ook kan met de PPP-Enalyzer software ter voorbereiding een centrale of specifieke enquête worden uitgezet, waarbij de uitkomsten in de dialoog worden besproken (zie praatplaat Digitaal ervaringen uitvragen).  

Hoe te bereiken dat
Tevoorschijn luisteren
PPP-Zorg Micro experiment
Oogsten en vieren 2

De oplossingendialoog

Tijdens de luisterdialoog wordt niet in oplossingen geschoten, die worden geparkeerd. Het is belangrijk om datgene wat ‘tevoorschijn is geluisterd’ eerst even te laten bezinken en met collega’s te bespreken. Ruim 1 week of 2 weken na de luisterdialoog vindt de ‘oplossingen dialoog’ plaats. Dezelfde zorgverleners als tijdens de luisterdialoog komen bijeen, soms aangevuld met meer collega’s. De inzichten uit de luisterdialoog vormen uitgangspunt. Het begint met samen te prioriteren wat de belangrijkste zaken zijn om als eerste te gaan veranderen. Dan start de brainstorm over deze veranderpunten: hoe te bereiken dat… 

Door samen ideeën en oplossingen te bedenken ontstaat positieve veranderenergie en eigenaarschap. Het wordt duidelijk wat binnen de eigen cirkel van invloed ligt en wat op een ander bordje thuishoort, waar je zelf geen invloed op hebt. Wat willen en kunnen zorgverleners zelf oppakken, wat kan de leidinggevende en het management oppakken en wat moet bestuurlijk geadresseerd worden? En zo ontstaat vanzelf de pijl andersom, van moeten van bovenaf, naar willen van onderaf. In een oplossingen dialoog worden direct afspraken gemaakt wie wat oppakt aan acties en gaat starten met micro-experimenten. Geen plannenschrijverij en goedkeuring, maar direct aan de slag. Dit is wennen voor met name management en ondersteunende diensten. Direct opvolgen van oplossingen voor zaken waar de werkvloer of patiënten iedere dag last van hebben. En het hoeft niet per se te slagen, een micro-experiment mag falen, dat is ook een succes, zolang ervan geleerd wordt. Vergeet niet te vieren wat er slaagt, en hou je verbeter oogst bij! Vergeet ook daarbij niet de zorgontvangers te betrekken, die hebben in de luisterdialogen input geleverd, dus het is van belang om te laten weten wat het heeft opgeleverd.  

 

Oogsten en Vieren

Succesvolle micro-experimenten geeft de deelnemers meer vertrouwen om veranderingen te blijven doorvoeren: continue verbeteren. Alle veranderingen worden bijgehouden, zodat het team aan het einde van het jaar de successen ook opgeteld kan vieren en tevens om op meta niveau te kunnen evalueren welk effect de experimenten hebben op het team en de organisatie.  

Ons advies is om deze dialogen twee keer te houden. De vervolgdialogen beginnen nooit meer met negativiteit. 

PPP-Zorg leidt mensen uit de zorgorganisatie op tot procesbegeleider van dialogen. “Voordoen, meedoen, zelf doen”. Daarmee maakt ze zichzelf bewust overbodig.