Missie PPP
Bevlogen bewegers die zich inzetten voor positieve ervaringen in de zorg van patienten, clienten en medewerkers. Wij combineren Smart Software met Coaching van teams bij continu verbeteren.

Teams motiveren
Bij PPP draait het daarom om het sterker maken van een team. Samen zet je prestaties neer die direct voelbaar zijn voor je patiënten en klanten. Dat doen we zoveel mogelijk on-the-job tijdens de dagelijkse werkzaamheden, onder andere met smart software. We faciliteren daarmee de onderlinge communicatie en onze coaches ondersteunen het verbeterproces daar waar nodig, zolang dat nodig is. Het team is eigenaar van het verbeterproces en de uitkomsten daarvan. De ervaring leert dat de positieve resultaten sterk motiverend werkt voor eigenaarschap en betrokkenheid van teamleden.

Continu verbeteren
PPP gelooft niet in kunstjes die even opgevoerd worden en daarna in de kast verdwijnen. Verbeteren is een continu proces. Verschil maken is iedere dag beter willen zijn in wat je doet.

Directe feedback
Ervaringen van VANDAAG spreken teams aan. Het gaat over hen, zij waren het die vandaag de dienst verleenden, zij hadden contact met de patiënt of klant. Directe feedback gaat over hun prestaties die dag, eerlijk teruggekoppeld. Het motiveert om het morgen beter te doen.

Positieve perceptie
Patiënten en klanten vertellen een positieve ervaring door. Daar waar je in staat bent de zorg boven verwachting te bieden creëer je vertrouwen en dat is bevorderlijk voor het behandelproces en de mogelijk haalbare resultaten.