PPP-zorg is een programma voor zorgverleners om met behulp van directe feedback de teamprestaties te verbeteren. Uitgangspunt is de feedback zoveel mogelijk direct “rond the job” te organiseren. Het zorgteam heeft zelf de regie op het verbeterproces, ondersteund door de PPP-zorg software, coaching en training.

Het opleidings- en trainingspakket kent naast het standaard introductie pakket een uitgebreid aanbod aan workshops, intervisie bijeenkomsten, trainingen, team coaching en individuele coaching. Klik hier voor het aanbod opleidingen en trainingen.

PPP-zorg software pakket
Het PPP-zorg software pakket bestaat uit een vragenmodule en resultatenmodule. Met de vragenmodule kan het team feedback verzamelen van cliënten, andere medewerkers of teamleden zelf. De vragenlijst wordt door de organisatie of het team zelf bepaald en ingericht en kan door henzelf flexibel worden gewijzigd, zo vaak je maar wilt. Het is bewust een beknopte vragenlijst, met maximaal 9 ervaringsvragen, naast twee rapportcijfervragen en de Net Promotor Score vraag. De ervaringsvragen zijn visueel weergegeven met zelf te kiezen afbeeldingen of foto’s. Voor een voorbeeld vragenlijst klik hier

Patiënten vullen de PPP-zorg enquête ‘on the spot’ in, dus hebben we het aantal ervaringsvragen beperkt tot maximaal 9, aangevuld met maximaal 12 ‘feiten of kenmerken’. Dan zijn patiënten binnen 2 minuten klaar.
De vragen en antwoorden in de PPP vragenmodule zijn eenvoudig te wijzigen door de coördinator of het team zelf. Sommige ziekenhuizen kiezen voor een aantal centraal opgelegde ervaringsvragen en een aantal door het team zelf te bepalen. Iedere vraag kan voorzien worden van zijn eigen antwoordcategorieën.

De resultatenmodule geeft real time inzicht in de ingevoerde antwoorden. De monitor bestaat standaard uit een aantal handige grafieken en geeft snel inzicht in de resultaten per dag of een te selecteren periode. Voorbeelden uit de resultatenmodule vindt u in deze korte presentatie hier.

PPP-zorg kan in alle soorten zorginstellingen worden toegepast: ziekenhuizen, ouderenzorg, verpleeghuizen, GGZ, consultatie bureaus, tandartsen, apotheken, huisartsen etc.

Ter illustratie werken we hier het voorbeeld van een polikliniek uit:
Een poliklinisch zorgteam is benieuwd hoe patiënten hun zorg ervaren. Zij richten de PPP- vragenmodule eenvoudig zelf in met foto’s, beelden uit de PPP-zorg iconen bank of eigen afbeeldingen. Er is een vragenbibliotheek beschikbaar.

Wanneer een patiënt zich bij de balie meldt, krijgt deze het verzoek om mee te werken aan de PPP enquête. Na afloop van de afspraak met de arts of verpleegkundige vult de patiënt anoniem zijn ervaringen in op de iPad die bij de balie staat. Dit duurt maximaal 2 minuten.

De resultaten worden direct in de PPP-monitor teruggekoppeld. De arts, de verpleegkundige, de balie-assistente en anderen, kortom het hele zorgteam weet dankzij de webbased applicatie direct hoe patiënten de door hen geboden zorg hebben ervaren. De PPP-zorg module gaat uit van zelforganisatie van zorgteams en positieve bekrachtiging van wat al goed gaat. Daarom gaat er geen seintje naar de manager als er slechte scores zijn. De zorgteams zijn zelf verantwoordelijk om de resultaten te bewaken en kijken dagelijks naar de eigen resultaten. Wanneer deze goed zijn, kunnen ze met een voldaan gevoel naar huis en wanneer iets beter kan kunnen ze er zelf mee aan de slag. Op dag basis krijgen de zorgverleners dus direct feedback op hun eigen handelen. “Wat leuk dat ik nu zelf directe feedback krijg over mijn werk”.

Het team richt zich (dagelijks) op verbetering door met elkaar te bespreken welke zaken goed gaan en aan welke zaken gewerkt moet worden om een positieve perceptie van patiënten te bewerkstelligen. Soms betreft dit gerichte acties die tot een quick win kunnen leiden. Of er is sprake van aanpassingen in de logistieke organisatie van het spreekuur, het individuele gedrag van teamleden of bepaalde voorzieningen. Na het invoeren van verbeteringen is in de online grafieken terug te vinden of ingevoerde verbeteringen het gewenste effect hebben.

monitor-home

Stimulans
PPP-zorg wordt allerminst ervaren als een controle-instrument, integendeel, juist als stimulans om het telkens beter te doen. ‘Het helpt je de sleur te doorbreken’, aldus een ervaren arts, ‘en om steeds op zoek te blijven naar mogelijkheden om je zorg te verbeteren. Zonder feedback van de patiënt, mijn collegae of medewerkers zou mij dat op een aantal vlakken niet lukken. Nu hebben we concrete antwoorden en aanwijzingen waar we onze benadering, onze zorg en onze houding kunnen verbeteren. Heel stimulerend.’

Ervaringen
‘De PPP-coach is onmisbaar’, stelt een arts. ‘Wij zijn als team namelijk niet gewend om elkaars prestaties te bespreken. Zeker in het begin is het belangrijk dat dit goed wordt begeleid. De valkuil is dat teamleden meteen de aandacht leggen op wat er niet goed gaat, terwijl de resultaten juist ook de gelegenheid geeft te benoemen wat er wél goed gaat.’

Een polikliniekmedewerker zag dat haar ontvangst aan de balie die ochtend niet zo goed scoorde bij de patiënten. Toen ze deze resultaten zwart op wit zag, realiseerde zij zich dat ze er iets aan kon verbeteren. ‘Hoe kan ik het beter doen?’ En daar begint het coachproces.