Ziekenhuizen, GGZ, huisartsen, apotheken, tandartsen, jeugdgezondheidszorg, verpleeg-en verzorgingshuizen, thuiszorg en revalidatiezorg maken inmiddels gebruik van PPP-zorg