Onze professionals hebben meer dan 10 jaar ervaring in Zorg en Welzijn

Tergooi Ziekenhuis – ‘Real time’ inzicht in ervaring

Direct na uw afspraak kunt u op een iPad of via een QR code op uw smart phone een korte enquête invullen. Zo kunt u direct uw mening geven over de zorg in Tergooi. Afdelingen en poliklinieken krijgen zo ‘real-time’ inzicht in uw ervaringen en kunnen snel en efficiënt verbeteringen doorvoeren.

De digitale enquête neemt maximaal twee minuten in beslag. Medewerkers van de afdeling waar u net geweest bent, kunnen direct zien hoe u uw zorg hebt ervaren en welke verbetertips u mogelijk hebt ingevuld. Door alle reacties goed in kaart te brengen zien ze ook of eerdere verbeteringen effect hebben op de tevredenheid van patiënten. De medewerkers van de afdelingen maken zelf vragen die op hun afdeling of polikliniek van toepassing zijn. De vragenlijsten kunnen dus per afdeling of polikliniek verschillen. De enquête is volledig anoniem.

Kans en stimulans
‘We kijken in Tergooi continu hoe de zorg nog beter kan’, vertelt dermatoloog Alice Langeveld. Zij is nauw betrokken bij het invoeren van het patiënttevredenheidsonderzoek. ‘Deze methode is een kans en stimulans om met collega’s in gesprek te blijven over verbeterpunten. Zo lieten patiënten ons weten dat ze de wachttijd in onze wachtkamer soms als te lang ervaren. Dit onderwerp hebben we daarna direct op de agenda gezet van onze teambespreking. We hebben onze werktijden daarop aangepast. Zo blijven we leren, van patiënten en van elkaar. We raden patiënten daarom van harte aan hieraan mee te doen.’

Laagdrempelig
Ook Jo Gorgels van de Cliëntenraad van Tergooi is blij dat patiënten nu op een laagdrempelige manier kunnen laten weten wat ze van de zorg in het ziekenhuis vinden. ‘We denken dat dit leidt tot meer tevreden patiënten en meer tevreden medewerkers.’