Onze professionals hebben meer dan 10 jaar ervaring in Zorg en Welzijn

Convivio: Teamontwikkeling

We hebben eerst (noodgedwongen door Corona) een online bijeenkomst gehouden met de teams van Wonen met zorg en Dagbesteding. Centraal stond de vraag:  Wat is volgens jou de bedoeling van Convivio? Teamleden zaten in groepjes van twee a drie fysiek bij elkaar en zo kon de groep online uiteen gaan in werkgroepjes. Dit leverde hele mooie overeenkomstige, maar ook verschillende bedoelingen op, die we geclusterd hebben in een google jamboard. ‘Een zinvolle en fijne dag(besteding) geven’ of ‘Bewoners tot hun recht laten komen’ en ‘ Rust, Reinheid ‘ Regelmaat’ . De uitkomsten van de werkgroepjes zijn besproken en vervolgens gerelateerd aan de kernwaarden van Convivio: vertrouwen, betrokkenheid, plezier, deskundigheid en veiligheid. Heel eerlijk is met elkaar verkend wat sterk is en wat verbetering behoeft en hoe dat opgepakt kan gaan worden.

Het was de eerste keer dat de teams in deze samenstelling reflecteerden op de bedoeling, kernwaarden en hun onderlinge samenwerking. Een belangrijke eerste stap in teamontwikkeling.

De PPP coach heeft ook een live dialoog bijeenkomst gehouden met de familieraad en andere betrokken familieleden, om te luisteren en ontdekken welke verbeterthema’s bij hen leven. De leiding van Convivio was aanwezig om te luisteren, zonder te interfereren. Deze bijeenkomst leverde heel veel complimenten op en ook hele concrete zinvolle verbetertips. Daarnaast heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met vrijwilligers die veel heeft opgeleverd.

Alle uitkomsten van de bijeenkomsten worden meegenomen naar een volgende teambijeenkomst, waar teamleden deze bespreken, en op basis waarvan het Convivio verbeterplan wordt gemaakt. Helaas heeft deze bijeenkomst wegens een Corona uitbraak nog niet kunnen plaatsvinden, dus wordt vervolgd.