Sein presenteert eerste resultaten met de PPP Verbetermeter

SEIN werkt sinds kort met de Verbetermeter. Met de Verbetermeter krijgt SEIN inzicht in de ervaringen van patiënten op poliklinieken en opnameafdelingen. Het leuke is dat het team zelf bepaalt op welke punten ze graag de ervaring van de patiënt willen horen, en zo dus zelf hun vragenlijsten maken. De Verbetermeter blijkt heel gebruikersvriendelijk te zijn en de vragen kunnen eenvoudig en snel door iedereen worden ingevuld.

Veel complimenten
Alle coördinatoren hebben tot nu toe de ervaring dat patiënten heel veel complimenten geven. Dit is een verrassende ervaring, want we zijn in de dagelijkse zorg meestal meer bezig met de zaken die niet goed gaan en misschien verbeterd kunnen worden, dan met de zaken waar patiënten positieve ervaringen mee hebben. Het is heel leuk om complimenten te ontvangen en dit wordt zeker als meerwaarde van de Verbetermeter gezien. Maar, is er dan niets te verbeteren? Hebben we nog helemaal geen tips gekregen waar we mee aan de slag zijn gegaan? Zeker wel!

Nieuwe webpagina voor de Verbetermeter
De resultaten van de Verbetermeter vindt u op de nieuwe webpagina: www.sein.nl/verbetermeter Hierop is ieder kwartaal een terugkoppeling van verbeteracties te vinden. Daarnaast zijn we bezig om de resultaten van de Verbetermeter op een eenvoudige manier terug te koppelen naar patiënten en medewerkers. Er zijn mooie verbeterborden in ontwikkeling die binnenkort zichtbaar worden bij SEIN.

De Verbetermeter wordt nu gebruikt in Heemstede op alle opnameafdelingen en de Epilepsy Monitoring Unit (EMU) en in Zwolle op de opnameafdelingen Kinderen en Jongeren, Volwassenen, Klinische Neurofysiologie (KNF) en het Slaap-Waakcentrum. Binnenkort duikt de Verbetermeter ook op in Zwolle op de polikliniek voor Volwassenen en kinderen, bij psychologie en op de Observatieafdeling 1. Ook in Heemstede wordt een uitbreiding van het aantal afdelingen verwacht.

Bron: https://www.sein.nl/actueel/actueel-artikel/artikel/verbetermeter-ingezet-om-zorg-te-verbeteren/12/