PPP Zorg is een nieuwe methode om de perceptie van klanten te betrekken bij de verbetering van uw dienstverlening.

Het onderscheid met andere methoden is dat bij PPP de feedback van klanten direct zichtbaar is: real time! De meetmethode is even gebruikersvriendelijk als effectief: de klant beantwoordt direct na het moment van dienstverlening op een iPad of tablet maximaal 9 vragen.

De ervaring leert dat zowel jong als oud de enquête in 2 à 3 minuten met veel plezier invult.