PPP draagt bij aan inspiratie binnen NCJ

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ )heeft een prachtig inspiratieboekje uitgebracht. Het heet ‘Samen op de tandem’ en is bedoeld als aanzet en inspiratiebron om tot gelijkwaardig partnerschap te komen.
Op pagina 13 t/m 29 en 36 t/m 37 staat geschreven hoe PPP een rol heeft gespeeld binnen dit initiatief.

We zijn trots!