Verhaal

  • 5 DECEMBER 2018

  PPP-zorg als kwaliteitsinstrument succesvol ingezet bij Meriant en Pleijade

  PPP-zorg is als kwaliteitsinstrument succesvol ingezet bij Meriant en Pleijade.

  Read more
  • 8 NOVEMBER 2018

  Kennisnetwerk CVA beveelt PPP aan bij keten coördinatoren op basis van succesvolle pilot

  Op de ketencoordinatorendag (8 okt j.l.) is het belang van het regulier meten van patiëntervaringen in de CVA zorgketen weer onderstreept. “Ervaringen van patiënten en naasten met de zorg zeggen wat over de kwaliteit van zorg.

  Read more
  • 7 NOVEMBER 2018

  Wat vind jij van onze lactatiekundige zorg

  ‘Wat de dokter zegt is de waarheid’. Heel lang was dit een heersende opvatting. En in dezelfde lijn: ‘Wij weten wat goed voor je is.’ Gelukkig is deze visie aan het veranderen, ook in de jeugdgezondheidzorg.

  Read more
  • 8 FEBRUARI 2018

  Nieuw bij West Fries Gasthuis: online je kindje aangeven

  Bij Centrum voor Geboortezorg in het West Fries Gasthuis wordt PPP ingezet om de patiënttevredenheid te meten. Uit de resultaten bleek de wens van ouders om hun kindje samen aan te kunnen geven, en dan het liefst in het ziekenhuis zelf.

  Read more
  • 7 FEBRUARI 2018

  Netwerkbijeenkomst Máxima Medisch Centrum

  Op 23 november 2017 heeft Máxima Medisch Centrum een interne netwerkbijeenkomst georganiseerd om de ingeslagen weg van kort cyclisch verbeteren te vervolgen. Verschillende verpleegafdelingen en poliklinieken die met PPP werken waren aanwezig.

  Read more
  • 3 JANUARI 2018

  Doe mee(r) met PPP

  Iedereen denkt wel eens ‘dat moeten we misschien anders doen’
  of ‘dit moet toch beter kunnen’. Er is altijd wel iets wat je graag
  zou willen aanpakken. Maar hoe kun je te midden van de waan
  van de dag er achter komen wat iedereen er van vindt en hoe het
  dan anders kan? Dat kan met de PPP-meetmethode.

  Read more
  • 11 DECEMBER 2017

  Hotelschool The Hague onderzocht hoe ziekenhuizen de patiënttevredenheid meten, PPP als voorbeeld!

  4 december 2017 | Patiënttevredenheid in het ziekenhuis is belangrijk en wordt alleen maar belangrijker. Patiënten stellen steeds hogere eisen en de diversiteit neemt toe. De expertise van de arts is voor hen vaak lastig te beoordelen, maar ze hebben wel een…

  Read more
  • 9 DECEMBER 2017

  ‘Real-time’ tevredenheidsonderzoek onder patiënten

  Tergooi is na een proef op vijf afdelingen gestart met een nieuwe methode om de tevredenheid onder patiënten te onderzoeken. Direct na uw afspraak kunt u op een iPad een enquête invullen met maximaal negen vragen. Zo kunt u direct uw mening geven over de zorg…

  Read more
  • 24 JULI 2017

  Verrassende conclusie mbv PPP-zorg enquete

  Verrassende conclusie mbv PPP-zorg enquete: uit onderzoek van Scheepers, onderzoeksgroep Professional Performance AMC blijkt dat hogere bevlogenheid van artsen niet leidt tot betere patient ervaring. “Higher physician work engagement did not translate into better…

  Read more
  • 24 JULI 2017

  Leuk artikel over PPP binnen Thema Dijkzigt, Erasmus MC

  Sinds een aantal maanden wordt op de polikliniek Heelkunde van Erasmus MC, Thema Dijkzigt, actief gebruik gemaakt van PPP. De ervaringen tot nu toe zijn positief. Lees hier meer

  Read more
  • 24 JULI 2017

  PPP draagt bij aan inspiratie binnen NCJ

  Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ )heeft een prachtig inspiratieboekje uitgebracht. Het heet ‘Samen op de tandem’ en is bedoeld als aanzet en inspiratiebron om tot gelijkwaardig partnerschap te komen. Op pagina 13 t/m 29 en 36 t/m 37 staat geschreven…

  Read more
  • 24 JULI 2017

  Inspirerende klantendag 2016

  Donderdag 18 februari 2016 was voor de derde keer de PPP klantendag. Een goed bezochte middag in Utrecht met inspirerende presentaties door Marius Buiting (NVTZ) en Mirjam Jobse (STMR) en geanimeerd uitwisselen van ervaringen.
  Volg de link naar het verslag voor een samenvatting en bekijk onderstaande film voor een sfeerimpressie.

  Read more
  • 24 JULI 2017

  PPP tijdens het NVDK-congres 2014: “Lekker concreet”

  Op 20 november was het 19e jaarcongres van de Nederlandse Vereniging van Dagbehandeling en Kort verblijf in de Reehorst in Ede. Monica Grasveld, partner van PPP, is erelid van deze vereniging en was gevraagd om tijdens dit congres over PPP-zorg te vertellen. De…

  Read more
  • 24 JULI 2017

  PPP succesvol ingezet bij professionele ontwikkeling AIO’s

  Renee Scheepers (AMC), projectleider en promovenda, gaat na of PPP bruikbare feedback kan leveren voor de professionele ontwikkeling van arts-assistenten. In bijgaand artikel uit het blad Discours van november 2014 haar eerste positieve bevindingen.

  Read more
  • 24 JULI 2017

  AMC: “We hebben continu de ervaring van de patiënt op het netvlies”

  “PPP-zorg is een goed hulpmiddel bij het inventariseren en evalueren van patiëntervaringen, dat we tot nu toe vooral inzetten op verpleegafdelingen,” vertelt Sjaak Molenaar, stafadviseur patiëntengerichtheid Zorg en Dienstverlening binnen het AMC. “Zo…

  Read more

Beeld

  • 20 DECEMBER 2017

  Inspirerende klantendag

  Kijk hier de video van de inspirerende klantendag.

  Read more
  • 24 JULI 2017

  PPP op TV

  PPP-zorg was op TV bij het televisieprogramma Feiten en Fabels. De voorbereidingen hadden heel wat voeten in de aarde omdat die midden in de kerstperiode vielen. Gelukkig was iedereen flexibel en waren de lijnen kort met als resultaat dat Monica op 9 januari werd…

  Read more