Kennisnetwerk CVA beveelt PPP aan bij keten coördinatoren op basis van succesvolle pilot

Op de ketencoordinatorendag (8 okt j.l.) is het belang van het regulier meten van patiëntervaringen in de CVA zorgketen weer onderstreept. “Ervaringen van patiënten en naasten met de zorg zeggen wat over de kwaliteit van zorg. Ook ervaringen van patiënten die door een CVA ‘anders’ zijn gaan reageren, zijn nog steeds ervaringen, en zeggen wat over de kwaliteit van de zorg”. Er zijn diverse methoden beschikbaar om deze ervaringen in kaart te brengen – denk aan spiegelbijeenkomsten, interviews, focusgroepen etc. Een overzicht van methoden staat vermeld in de Participatiekompas. Daarnaast heeft het Kennisnetwerk CVA NL in 2016 een pilot uitgevoerd met de PPP-tool; een methode waarbij een korte cyclus van regulier meten van ervaringen, directe feedback voor de teams én concrete verbeteracties door teams gehanteerd wordt. Enkele tips en een uitleg van het proces pilot vindt u hier.