Onderzoek Vragen thuis bij Corona-PPP-zorg

Veel mensen met Covid 19 verschijnselen zitten met vragen en angsten thuis
80% vindt de beschikbare informatie niet toereikend genoeg

Waarom dit onderzoek?
Als vier medewerkers in dezelfde kantoorruimte binnen vijf dagen ziek worden én voldoen aan de gestelde criteria, geeft dat het sterke vermoeden dat er sprake is van de ziekte Covid-19 veroorzaakt door het Coronavirus. Het overkwam de medewerkers van PPP-Zorg B.V.1 Zij waren ziek huis met vele vragen en onzekerheden, welke niet beantwoord werden op internet of TV of door te bellen naar huisarts of GGD. Navraag bij andere mogelijke besmette mensen uit het eigen netwerk gaven aanleiding om zelf een onderzoek via social media te starten.

Het doel van het onderzoek? Inventariseren welke vragen en angsten er leven bij de mensen thuis met Corona verschijnselen, zodat huisartsen, GGD’s, RIVM, thuisarts.nl etc., hier met concrete adviezen op kunnen inspelen.

Binnen 14 dagen hebben 350 mensen, die last hadden van Corona ziekteverschijnselen, meegewerkt aan het onderzoek. Van deze groep hebben 209 respondenten de enquête tot de laatste vraag ingevuld. De open slotvraag om tips is door 195 mensen ingevuld. De grootste groep is ziek geworden tussen 9 en 22 maart j.l. Slechts 15 respondenten zijn getest op het virus, waarvan op één persoon na, allen positief getest werden en dus ziek zijn geworden door het
Coronavirus.

Bekijk de PDF